We werken in organisaties waarin wendbaarheid belangrijk is. We gebruiken termen als: agile, inspelen op snelle veranderingen, netwerkpartners, besluitvorming laag neerleggen, zelforganisatie, gespreid leiderschap, innovatie gedreven… Allemaal manieren van samenwerken waarbij goed omgaan met een diversiteit aan mensen en organisaties essentieel is. Dit vraagt inclusief leiderschap. We willen sterke teams, afdelingen en organisaties die moeten bewegen in een open en veranderlijke wereld. Waarin alle talenten benut worden. Jitske Kramer noemt dit ‘het creëren van strong tribes, safe for diversity, ready for change’.

Sterke tribes hebben goed en eerlijk geregeld wie mag meedoen, meepraten en meebeslissen. Controllers hebben hier een belangrijke rol in. Hoe kunnen we naar de verschillende perspectieven luisteren, en tegelijkertijd daadkrachtige handelen en een koers uitzetten? Dit vraagt inclusief leiderschap met power én love. Kampvuren met wezenlijke gesprekken, met aandacht voor dialoog en debat, voor harmonie en conflict. Je mag het ook agile leiderschap noemen.