voorlopig
dagprogramma

08:30 uur
Inloop, inschrijven, koffie

09:30 uur
Spectaculaire opening

10:30 uur
— Aan de slag

De Controller van de Toekomst vanuit verschillende perspectieven (zie onder). In blokken van 1,5 uur starten we steeds met intellectuele voeding waarna we samen aan de slag gaan met inspirerende werkvormen.

13:00 uur
Lunch break

14:30 uur
— Vervolg perspectieven —

18:00 uur
Diner

19:30 uur
Talitha Muusse

20:00 uur
Eindpresentatie dagopbrengst

20:30 uur
Victor Mids

21:00 – 22:00 uur
Muzikale afsluiting

Thema’s Below the Surface 2021

Vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven gaan we kijken, voelen, luisteren naar hetzelfde thema.
Geen saaie praatjes, maar energieke en inspirerende talks die gaan zorgen voor verwondering en verwarring.
Laat de controle los en sta open voor nieuwe verbindingen.

Antropologie & Controlling

We werken in organisaties waarin wendbaarheid belangrijk is. We gebruiken termen als: agile, inspelen op snelle veranderingen, netwerkpartners, besluitvorming laag neerleggen, zelforganisatie, gespreid leiderschap, innovatie gedreven... Allemaal manieren van...

Lees meer

Biologie & Controlling

Organisaties en teams kunnen alleen floreren bij de gratie van onderlinge verschillen. Sterker nog: als het niet goed gaat, zorg dan voor meer verschillen, voor meer diversiteit. Evenals in de biologie is diversiteit in organisaties dus een succesfactor: hoe meer...

Lees meer

Filosofie & Controlling

Het begin van de wijsbegeerte is de verwondering. Vanuit dit filosofisch perspectief is controlling een wonderlijk fenomeen, vooral daar waar het gaat om de bureaucratie in organisaties. De bureaucraat probeert grip te krijgen op een organisatie met vaak als resultaat...

Lees meer

Economie en Controlling: nieuwe tijden, nieuwe controllers

Veel mensen ervaren dat de klassieke economie in sterke mate draait om geld, macht en vooral kortetermijnresultaten. Na de agrarische economie, de industriƫle economie en de kenniseconomie koersen we vanuit die perceptie nu af op de betekeniseconomie. Deze gaat uit...

Lees meer

Willen jullie je als team aanmelden?
Neem dan contact op middels het contactformulier.