voorlopig
dagprogramma

09:00 uur
Inloop, inschrijven, koffie

09:30 uur
Spectaculaire opening

10:00 uur
— Aan de slag

De Controller van de Toekomst vanuit verschillende perspectieven (zie onder). In blokken van 1,5 uur starten we steeds met intellectuele voeding waarna we samen aan de slag gaan met inspirerende werkvormen.

12:30 uur
Lunch break

13:30 uur
— Vervolg perspectieven —

18:30 uur
Time-out/diner

19:30 uur
Kijken in de ziel met Janneke Hermes (CFO Gasunie)

20:30 uur
Eindpresentatie dagopbrengst

21:00 uur
Dolf Jansen

21:30 uur
Feestelijke afsluiting

Thema’s Below the Surface 2021

Vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven gaan we kijken, voelen, luisteren naar hetzelfde thema.
Geen saaie praatjes, maar energieke en inspirerende talks die gaan zorgen voor verwondering en verwarring.
Laat de controle los en sta open voor nieuwe verbindingen.

Antropologie & Controlling

We werken in organisaties waarin wendbaarheid belangrijk is. We gebruiken termen als: agile, inspelen op snelle veranderingen, netwerkpartners, besluitvorming laag neerleggen, zelforganisatie, gespreid leiderschap, innovatie gedreven... Allemaal manieren van...

read more

Psychologie & Controlling

In het vakgebied van de psychologie zijn tal van interessante aanknopingspunten te vinden die we kunnen gebruiken bij controlling. Zo is er bijvoorbeeld het onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke reacties. Veel mensen zijn van nature gemotiveerd om...

read more

Biologie & Controlling

Organisaties en teams kunnen alleen floreren bij de gratie van onderlinge verschillen. Sterker nog: als het niet goed gaat, zorg dan voor meer verschillen, voor meer diversiteit. Evenals in de biologie is diversiteit in organisaties dus een succesfactor: hoe meer...

read more

Filosofie & Controlling

Het begin van de wijsbegeerte is de verwondering. Vanuit dit filosofisch perspectief is controlling een wonderlijk fenomeen, vooral daar waar het gaat om de bureaucratie in organisaties. De bureaucraat probeert grip te krijgen op een organisatie met vaak als resultaat...

read more

Economie en Controlling: nieuwe tijden, nieuwe controllers

Veel mensen ervaren dat de klassieke economie in sterke mate draait om geld, macht en vooral kortetermijnresultaten. Na de agrarische economie, de industriƫle economie en de kenniseconomie koersen we vanuit die perceptie nu af op de betekeniseconomie. Deze gaat uit...

read more

Willen jullie je als team aanmelden?
Neem dan contact op middels het contactformulier.