In het vakgebied van de psychologie zijn tal van interessante aanknopingspunten te vinden die we kunnen gebruiken bij controlling.

Zo is er bijvoorbeeld het onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke reacties. Veel mensen zijn van nature gemotiveerd om hun werk met succes en plezier uit te voeren. Maar psychologen weten inmiddels dat wanneer hier extrinsiek op gereageerd wordt (door een collega of een manager of een toezichthouder), die intrinsieke motivatie kan veranderen. Toen een Amerikaanse bloedbank meer donoren wilde hebben, gingen ze een financiële vergoeding introduceren. Het resultaat was een daling van 23% van donoren, doordat vrijwillige liefdadigheid veranderde in een betaalde handeling.

In deze bijdrage gaan we de laatste inzichten uit de psychologie verbinden aan het fenomeen van controlling. Hoe steekt de relatie tussen motivatie en beloning
precies in elkaar? En hoe kunnen beloningssystemen tot het falen van het geheel leiden?