Controlling is bij uitstek een rationele discipline. Het vakgebied leunt vooral op
(vermeende) feiten, cijfers en argumentatie en veronderstelt blijkbaar dat emoties
en intuïtief minder relevant zijn.

Dat is hoogst opmerkelijk, want de basisdrijfveren van mensen komen vooral voort uit ons “sociale brein”: we willen ergens bij horen, we hebben behoefte aan waardering, we hebben behoefte aan plezier en we hebben behoefte aan controle over de situatie.

Deze vier drijfveren liggen diep verankerd in ons brein en op onbewust niveau zijn volwassenen voordriekwart van hun tijd hiermee bezig. De potentiële betekenis van controlling wordt dus aanmerkelijk groter, wanneer we meer nieuwsgierigheid tonen en inzicht verwerven in de werking van ons sociale brein.